Bột Lắng Cặn Hồ Bơi PAC

Mã sản phẩm: PAC.
Nguồn gốc: China.
Hình thức: Màu vàng hoặc trắng.
Trọng lượng: 25kg.

 

error:
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222