Hóa Chất Tráng Cao Cấp Cho Máy Rửa Chén Rinse Dry Extra

Mã sản phẩm: ERDE.
Trạng thái: Màu xanh, dạng lỏng.
Thương hiệu: Ecolab.
Trọng lượng 3,8L.

 

error:
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222